Hemstädning i Smedjebacken från skicklig städfirma

Hemstädning är den av de hushållsnära tjänsterna som alltmer frekvent används av privatpersoner. Med hjälp av de generösa avdrag som kan göras för hushållsnära tjänster, så har alltfler hushåll förutsättningar att välja att köpa denna tjänst.

I Smedjebacken tecknar allt fler privatpersoner avtal kring hemstädning, vilket frigör värdefull tid för dem att lägga på andra aktiviteter. Inför tecknandet av ett hemstädning upplägg finns ett par saker det kan vara bra att känna till sammanställda nedan.

  • Hemstädning
  • RUT-avdrag


Vilka moment kan ingå i din hemstädning?

När det gäller hur ett avtalat upplägg kring hemstädning kan se ut för dig, finns det i princip inga begränsningar. Många kunder väljer att avtala kring en normal underhållsstädning varje eller varannan vecka. Det är även möjligt att definiera ett mer specifikt upplägg utifrån ytterligare önskemål och behov du har. Det är bra om du har en öppen dialog kring dina idéer och önskemål, så är det smidigt att hitta ett lämpligt upplägg för dig.


Vid sidan av den löpande underhållsstädning som de flesta kunder har varje eller varannan vecka, så är det allt fler kunder som också väljer att inkludera ytterligare aktiviteter med något längre mellanrum. Som exempel är tvätt och strykning av kläder, fönsterputs, storstädning, renbäddning av sängar och omvårdnad av växter andra moment som kunder emellanåt önskar få hjälp med. Dessa aktiviteter går även att boka in som extra punktinsatser vid sidan av ditt vanliga hemstädningsavtal.

Hur uppnår du ett bra samarbete kring din hemstädning?

Inför att du avtalar om ett upplägg kring hemstädning är det bra med en tydlighet kring exakt vilka delar som ingår i avtalet. Vilka moment som ingår bör vara diskuterade och överenskomna tillsammans med den önskade frekvensen. En tydlighet kring vem som tillhandahåller redskap för arbetet och städmateriel behöver också finnas. Du bör även ha fått kännedom kring vilka försäkringslösningar som finns tecknade kring hemstädningen, om något oförutsett skulle inträffa under ett städtillfälle hos dig.


För ett smidigt och bra samarbete kring den tjänst du får levererad, är den bästa ingrediensen en löpande öppen och ärlig kommunikation. Skulle det finns delar du önskar förändra eller förbättra kring den hemstädning du får levererad, är det uppskattat om du så snart som möjligt kommunicerar detta. Fokus för samarbetet är att du som kund ska vara helt nöjd med den tjänst som levereras, så din återkoppling kring hur du upplever arbetet är uppskattad och viktig.

Hur kan jag komma igång?

För att sätta igång din hemstädning bör du till en början ha funderat igenom vad du önskar hjälp med, för att tillsammans med vår städfirma i Smedjebacken hitta ett lämpligt föreslaget upplägg. Efter ett par städtillfällen så utvärderas upplägget, för att se om det fortsatt är i linje med vad du önskar. Du bokar enkelt via kontaktformuläret in ett hembesök där en av våra representanter träffar dig för att hitta ett föreslaget upplägg som känns rätt för dig. Kontakta oss!

Kontakta oss på Arbetskällan

Vill du anlita vår städ- och flyttfirma i Smedjebacken med omnejd? Fyll då i formuläret nedan, så tar vi fram den bästa lösningen för just dig och dina behov!